سه دقیقه معرفت

تعداد بازدید:۵۰۱

در ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 13:30 با «سه دقیقه معرفت» مهمان شما هستیم.

پس از شنیدن هر کلیپ، برداشت خود را کوتاه و حداکثر در سه سطر در قالب زیر به آدرس الکترونیکی farhangi@damavandiau.ac.ir بفرستید. روزانه به قید قرعه هدایایی تقدیم خواهد شد.

نام و نام خانوادگی:                    استاد/ کارمند/ دانشجو/ خانواده ....:                  شماره پرسنلی/ دانشجویی:

برداشت از سخنرانی روز ....:

 

روز اول: ارزش ماه رمضان (حجه الاسلام والمسلمین احمدی)

روز دوم: استغفار (حجه الاسلام والمسلمین احمدی)

روز سوم: نیت روزه (حجه الاسلام والمسلمین احمدی)

روز چهارم: برکت (حجه الاسلام والمسلمین خانی)  دریافت فایل صوتی

روز پنجم: رحمت (حجه الاسلام والمسلمین خانی)  دریافت فایل صوتی

روز ششم: مغفرت (حجه الاسلام والمسلمین خانی)  دریافت فایل صوتی

روز هفتم: مرگ (حجه الاسلام والمسلمین ساداتی نسب)  دریافت فایل صوتی

روز هشتم: ارزش عمر (حجه الاسلام والمسلمین ساداتی نسب)  دریافت فایل صوتی

روز نهم: بندگی (حجه الاسلام والمسلمین ساداتی نسب)  دریافت فایل صوتی

روز دهم: غبارروبی از زندگانی حضرت خدیجه(س) (حجه الاسلام والمسلمین آقایی)  دریافت فایل صوتی

روز یازدهم: مدرسه پرسش های قرآنی (حجه الاسلام والمسلمین آقایی)  دریافت فایل صوتی

روز دوازدهم: انصاف (آیت الله عندلیب) دریافت فایل صوتی

روز سیزدهم: روزه ای که سود نمی بخشد (1) (حجه الاسلام والمسلمین کریمایی) فایل صوتی

روز چهاردهم: روزه ای که سود نمی بخشد (2) (حجه الاسلام والمسلمین کریمایی) فایل صوتی

روز پانزدهم: میلاد امام حسن(ع) (حجه الاسلام والمسلمین فتاح دماوندی) فایل صوتی

روز شانزدهم: معیارهای روابط اجتماعی و خانوادگی (آیت الله عندلیب)  فایل صوتی

روز هفدهم: دعا (حجه الاسلام والمسلمین اکبری) فایل صوتی

روز هجدهم: گناه: ریشه و میوه (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز نوزدهم: سه ویژگی مهم مؤمن (حجه الاسلام والمسلمین اکبری) فایل صوتی

روز بیستم: سلام (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و یکم: عصاره خباثت و گمراهی (حجه الاسلام والمسلمین اکبری) فایل صوتی

روز بیست و دوم: وظایف ما در برابر قرآن (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و سوم: موعظه (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و چهارم: دو آیه سفارش به زوج های جوان (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و پنجم: نعمت و امانت (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و ششم: نظم و مشاوره (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و هفتم: پایه های اساسی زندگی (عقل، علم و عمل) (آیت الله عندلیب) فایل صوتی

روز بیست و هشتم: تقوا، هدایت و عاقبت به خیری (حجه الاسلام والمسلمین دکتر رضایی)

روز بیست و نهم: نشانه پذیرش روزه (استاد مطهری)