مشاوره سلامت

تعداد بازدید:۶۴

خانم دکتر حاج امینی: پزشک معتمد واحد

اطلاع کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می­رساند که، ساعت حضور پزشک معتمد دانشگاه در روزهای دوشنبه  از ساعت 8/00 الی 16/10 می باشد، از متقاضیان محترم تقاضا می­شود در ساعت تعیین شده فوق به این مرکز مراجعه نمایند.

ضمناً محل استقرار پزشک در طبقه سوم ساختمان اداری دانشگاه می­باشد.