شرح وظایف کارشناس قرآن و عترت

تعداد بازدید:۱۲۱

*امور مربوط به قرآن و عترت، شامل: مسابقات، محفل­های قرآنی، درس روخوانی قرآن، بانک نرم­افزاری، ...؛

*بسیج دانشجویی، کانون­ها، انجمن اسلامی؛

*مسابقات، نشریات؛

*امور مربوط به استادان (تشکیل پرونده، ارتقا، کرسی­ها، جلسات)؛

*کارگاه­ها و نشست­ها