۱۵ درسی که از کرونا گرفتیم

تعداد بازدید:۱۵۷

15 درسی که از کرونا گرفتیم.

 

۱- تنبه و توجه

۲- شکرگزاری

۳- ترک غرور

۴- فرصت تغییر و اصلاح و مهارت‌افزایی

۵- قدرشناسی داشته‌ها

۶- یاد مرگ (به‌عنوان یک تفکر مثبت)

۷- آمادگی برای مرگ

۸- عدم وابستگی

۹- عذرخواهی و جبران از خدا و خلق

۱۰- ترک وابستگی شادی‌ها از وقایع و اطرافیان

۱۱- نوشتن وصیت‌نامه (طبق احادیث، عمر را طولانی می‌کند، سعی کنیم به وصیت‌هایی که نوشتیم، خودمان تا هستیم عمل کنیم)

۱۲- توکل

۱۳- وظیفه داریم مراقب جسم و روح و روان خود باشیم (مراقبت پزشکی، عدم پیگیری اخبار، توکل به خدا)

۱۴- مراقبت از دیگران و امیدبخشی و دلگرمی دادن‌ (فروارد نکردن اخبار بد و...)

۱۵- دعا کردن به‌عنوان مؤثرترین سلاح (ضعف اعتقادی افراد جاهل و شبهه‌افکن، ذهنیت ما را خراب نکند، هرچند مدارس تعطیل است، درس خواندن تعطیل نیست، اگر حرم و جلسات تعطیل است، ارتباط با خدا تعطیل نیست؛ دعا اثر دارد، حتی اگر به‌حسب ظاهر مستجاب نشود)