بخش نامه و آیین نامه های نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۱۸۰

اطلاعیه زمان ثبت درخواست نقل و انتقال
زمان ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویی جهت
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 از مورخ 98/09/15
لغایت 98/09/30می باشد .لازم به ذکر است
درخواست های نقل و انتقال تنها از طریق مراجعه
به آدرس :  monada.iau.ir قابل پذیرش و رسیدگی است .
لذا ضروری است تمامی درخواست ها صرفا"
از طریق سامانه منادا ،ثبت و مورد پیگیری قرار گیرد .
به دانشجویان گرامی توصیه می شود
از موکول نمودن ثبت درخواست نقل و انتقال ،
به روزهای پایانی خودداری نمایند .