کانون هلال احمر

تعداد بازدید:۵۵۳

نام و نام خانوادگی مسئول: پدرام افتاده حال

شماره تماس: 09120276576

محل دفتر: ساختمان شماره یک طبقه همکف

وظایف کانون

 

الف- عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب با انجام فراخوان در طی سال

 

ب- برنامه ریزی جهت آموزش و بکارگیری دانشجویان و آماده نمودن آنان برای شرکت در فعالیت های امدادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، خدمات عام المنفعه سازمان  

 

ج- ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به دانشجویان در چارچوب اهداف و برنامه های سازمان

 

د- جلب همکاری مردم و نهادها از طریق شناساندن اهداف و معرفی فعالیتهای جمعیت حلال احمر

 

ه- برنامه ریزی و اجرای طرح های مشترک علمی و پژوهشی با سایر نهادها به منظور تبیین هدفها و برنامه های سازمان

 

و- ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه در بین دانشجویان با اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و عام المنفعه

 

ز- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده مطلوب از توانایی ، استعداد و تخصص دانشجویان در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و دیگر ارزشها و مفاهیم والای انسانی و الهی