مراسم و مناسبت ها

تعداد بازدید:۸۵۱

مراسم و مناسبت ها

اهدای کمک هزینه سفر مشهد مقدس به مزدوجین دانشگاه

امور فرهنگی  واحد دماوند در راستای ترویج فرهنگ "ازدواج آسان و بهنگام" اقدام به ثبت نام زوجهای دانشجو از مهر ماه 96 در سایت نهاد مقام معظم رهبری نمودند.همچنین در شورای فرهنگی واحد به ریاست دکتر محمود صفری مبلغ 600 هزار تومان کمک هزینه سفر مشهد مقدس تصویب و به زوجهای دانشجو اهدا گردید.شایان ذکر است ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی برای  دانشجویانی که تاریخ عقدشان از 97/7/1 الی 98/6/31 می باشد از مهر ماه جاری خواهد بود.