مسئول اداره فارغ التحصیلان

 

 

 

مسئول و کارشناسان  اداره فارغ التحصیلان :

 

 

 

مسئول:     حمید محمد علیان

 

 

 

  کارشناسان:1- خانم برزگر    2- آقای علی صفایی3-آقای بخشی

 

 

 

  محل کار: ساختمان اداری، طبقه همکف ،اداره فارغ التحصیلان
شماره تماس:  29-76301225 داخلی2360  - 2361