کارشناس امور نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۱۳۵۴

نام و نام خانوادگی: روح الله گودرزی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری ،طبقه دوم

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2221