برنامه هفتگی مرکز

ساعت حضور مشاورین در دانشگاه

  1. خانم دکتر رسولی روزهای یکشنبه از ساعت 08/00 الی 16/10
  2. آقای دکتر نیکمراد روزهای سه­ شنبه از ساعت 11/30 الی 16/10
  3. خانم دکتر کاویانی روزهای چهارشنبه از ساعت 08/00 الی 16/10

محل دفتر: مجتمع شماره یک - طبقه همکف - اتاق مشاوره داخلی 2611