کمیته انضباطی

تعداد بازدید:۲۰۸۴

خلاصه‌ای از آئین نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور، کمیتهﻫﺎی انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شوند. این کمیتهﻫﺎ، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را بر عهده دارند.

 
تخلفات

الف- جرایم عمومی

ب- تخلفات آموزشی و اداری

ج- تخلفات امنیتی

د- تخلفات اخلاقی

 

 

 

تفکیک تخلفات

 

 

 

 

  الف- جرایم عمومی

 

1- الف. تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

2- الف. اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم

3- الف. توهین یا فحاشی یا هتک حرمت

4- الف. افتراء یا نشر اکاذیب

5- الف. ضرب و جرح

6- الف. جعل

7- الف. سرقت

8- الف. ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس

9- الف. قتل

 

 

 

ب- تخلفات آموزشی و اداری

 

  

1- ب. تخلف

 

2- ب. تقلب در امتحان پایان ترم

3- ب. تقلب در امتحان میان ترم

4- ب. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاء ورقه و پاره کردن

5- ب. تقلب به صورت جایگزینی

6- ب. ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

7- ب. ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 

 

ج. تخلفات امنیتی

 

 

 

1- ج. دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقیعات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

 

2- ج. عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا محلد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

3- ج. فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیر قانونی

4- ج. توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک با طور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ...)

5- ج. ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

 

   

د. تخلفات اخلاقی

 

 

 

 

1- د. استعمال مواد مخدر، اعتیادآور و یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخلع در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد

 

2- د. به کارگیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مبتذل و مستهجن

3- د. عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل.

4- د. به کارگیری، توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس های مستهجن و یا آلات لهو و لعب

5- د. عدم رعایت شئون دانشجویی

6- د. داشتن رابطه نامشروع

7- د. تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

8- د. انجام عمل منافی عفت

 

 

 

مواردی از تخلفات آموزشی

 

 

1. تقلب درامتحان

 

1. استفاده غیر مجاز از کتاب و جزوه و ... در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سوالات یا هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود با تایید استاد تقلب محسوب شده و نمره 25%برای درس مربوطه درج خواهد شد.

2. چنانچه تقلب دانشجویی برای اعضای کمیته انضباطی محرز شد طبق بند فوق با وی رفتار خواهد شد و در هر شرایطی جای هیچ گونه مساعدتی از قبیل حذف یا تغییر نمره وجود خواهد داشت.

3. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحای ورقه و پاره کردن و فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان از مصادیق دیگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره 25%در درس مربوطه، تنبیهات دیگری برای دانشجوی متخلف طبق مفاد آیین نامه به اجرا در خواهد آمد.

2. تخلف درامتحان

1. نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تقلب را محرز کند و هرآنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود ، که اهم مصادیق آن عبارتند از: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب و ... ( مگر با مجوز استاد)، نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سوالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات که با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف طبق آیین نامه رفتار خواهد شد.

2. در صورت تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطی دانشجویی بنابه تشخیص خود می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را به حالت تعلیق درآورد.

 

 

 

تنبیهات

  

 

1. احضار و اخطار شفاهی

 

2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3. توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6. حذف درس مربوط به تخلف

7. دادن نمره 25 ./در درس یا امتحان مربوط به تقلب

8. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه ازقبیل وام ، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل

9. دریافت خسارت از دانشجو درمواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

10. ممنوعیت انتخاب بیش از 14 واحد درترم آینده ( با در نظر گرفتن مفاد آیین نامه آموزشی برای مقاطع مختلف )

11. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

13. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

15. تغییر محل تحصیل دانشجو در واحد های منطقه

16. تغییر محل تحصیل دانشجو ( در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی)

17. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

18. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

19. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

20. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

21. تقلیل مقطع تحصیلی در صورت داشتن شرایط لازم

22. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحد های دیگر

23. اخراج و محرومیت از تحصیل دردانشگاه آزاد اسلامی از 1 تا 5 سال

24. اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی از 1 تا 5 سال

 

 

 

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

 

 

 

1. دانشجو از زمان دریافت رای کمیته انضباطی ، به مدت 15 روز اداری فرصت دارد  نسبت به حکم صادره در کمیته بدوی اعتراض کند.

 

2. دانشجو درخواست تجدید نظر خود را به طور کتبی به دبیر کمیته انضباطی واحد تحویل داده و مراحل پیگیری درخواست وی در واحد دانشگاهی انجام می شود. دانشجویان از مراجعه برای پیگیری پرونده انضباطی خود به سازمان  مرکزی خودداری نمایند. در صورت نیاز حضور دانشجو در سازمان مرکزی  کمیته تجدید نظر و مرکزی هماهنگی لازم را با واحد دانشگاهی به عمل خواهد آورد.

3. در صورتی که دانشجو از رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید یا درمهلت مقرر نسبت حکم اولیه اعتراض نکند، حکم اولیه، عینا قطعی محسوب می شود.

4. تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب اعمال مجدد تنبیه  و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه بر اساس ترتیب مندرج در مفاد آیین نامه شود.

5. واحد می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم یا استنکاف از دریافت رای کمیته انضباطی، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آنها را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

6. به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی، کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم، دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی واحدی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد.

7. رسیدگی به درخواست انصراف، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در کمیتهﻫﺎی انضباطی در دست رسیدگی است با اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام  نرسیده است، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن کمیته هاست.