مرکز مشاوره

تعداد بازدید:۱۳۲۷

دانشجویان محترم می توانند  پاسخ سوالات خود را در خصوص بیماری کرونا و ... به صورت مجازی از مشاورین دانشگاه از طریق آدرس های ذیل دریافت نمایند:

1- خانم دکتر حاج امینی پزشک معتمد و مشاوره سلامت دانشگاه به آدرس : dr.hajiamini@gmail.com

و یا با ارسال پیام به شماره   09126309508 در واتساب برای ایشان

2- خانم دکتر کاویانی پور مشاور دانشگاه به آدرس:Maryam.kaviani2328@yahoo.com  و یا با ارسال پیام به شماره   09125546887 در واتساب برای ایشان

                                                                           با تشکر- معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد دماوند

ساعت حضور مشاور در دانشگاه

 

خانم دکتر کاویانی روزهای دوشنبه  از ساعت 08/00 الی 16/10

 

با تشکر – امور مشاوره واحد