مشمولین

تعداد بازدید:۱۳۱۲

 نام و نام خانوادگی: مجید متولی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه دوم

شماره تماس: 29-76301225 داخلی 2223

بخش نامه و آیین نامه خروج از کشور دانشجویان مشمول (برادر)

با عنایت به بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی در خصوص صدور مجوز خروج از کشور جهت سفرهای زیارتی و سیاحتی از تاریخ 15/02/1395 جهت ثبت نام باید به سایت سازمان نظام وظیفه به آدرس:

Services.epolice.ir

مراجعه و پس از مطالعه نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی اقدام فرمائید؛ لذا مراجعه حضوری به واحد دیگر نیاز نمی­باشد.

تذکرات مهم:

  1. نام کاربری شما در سامانه، شماره ملی و رمز ورود، کد سخا می­باشد( کد سخا بر روی برگه معافیت تحصیلی دانشجو موجود می­باشد؛ در صورت نداشتن کد مذکور، باید به مراکز پلیس + 10 مراجعه نمایید.)
  2. پل ارتباطی دانشجو با سامانه (پیامک) می­باشد؛ لذا در ثبت شماره موبایل نهایت دقت صورت پذیرد.

 

*مسابقات ورزشی:
ورزشکاران وقهرمانان ورزشی مشمول دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی به منظور شرکت درمسابقات ورزشی خارج ازکشور با ارائه نامه ازفدراسیون ورزشی مربوطه وهمچنین اصل گواهی امورمشترک فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی

3-سفرهای علمی به خارج ازکشور:
-خروج ازکشور دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری جهت شرکت درکنفرانسهای علمی وامتحانات اشاره شده با ارائه مستندات بشرح ذیل مجازبه خروج ازکشورمی باشند:
-دعوتنامه از دبیرخانه یا هیات اجرائی برگزارکننده کنفرانسها وسمینارهای علمی
-دعوتنامه از دانشگاههای معتبرخارجی مجری آزمون مقطع کارشناسی ارشد
-تایید ثبت نام درامتحانات
IELTS/TOFEL/GRE و....
-تاییدیه وگواهی پذیرش وشرکت درمسابقات علمی ونمایشگاههای اختراعات بین المللی با ارائه گواهی ازنمایندگی فدراسیون بین المللی اختراعات ضمناً چنانچه دانشجویان مقطع کاردانی دارای اختراع یا ابداع ثبت شده درسازمان ثبت اختراعات باشند با ارائه اصل وتصویر گواهی مذکور وهمچنین نامه فدراسیون فوق الذکر می توانند برای شرکت درمسابقات ونمایشگاههای اشاره شده ازکشورخارج شوند.

آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

daneshjooei@damavandiau.ac.ir