نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۶۵۵

نام و نام خانوادگی: روح الله گودرزی

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری ،طبقه دوم

شماره تماس:29-76301225 داخلی 2221

آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان:

daneshjooei@damavandiau.ac.ir