خدمات دانشجویی

به اطلاع کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می­رساند که، ساعت حضور پزشک معتمد دانشگاه در روزهای یکشنبه، سه­ شنبه و چهارشنبه از ساعت08/00 الی 12/00می­باشد، از متقاضیان محترم تقاضا می­شود در ساعات تعیین شده فوق به این مرکز مراجعه نمایند.

ضمناً محل استقرار پزشک در طبقه دوم مجتمع شماره یک دانشگاه می­باشد.