مسئول کانون فارغ التحصیلان

 نام و نام خانوادگی: حمید محمد علیان

آدرس محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،ساختمان اداری،طبقه اول

شماره تماس: 29-76301225 داخلی 2223