میزبانی اولین شورای عمومی اتحادیه دانشجویان مستقل دردوره بیستم

تعداد بازدید:۱۸

در مهرماه سال این سال دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند مفتخر به میزبانی از 250  دانشجوی تشکیلاتی از سراسر کشور به مدت 2 روزباحضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دکتر طهرانچی و مدیرکل تشکلها دکتر قربانی و همراهان، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر چهره ها برگزار شد ذیل این دورهدانشجویان حاضر از محتوای آموزشی 5 کمیسیون آموزش،سیاسی،فرهنگی،رسانه وروابط عمومی و تشکیلات استفاده کردند

کلید واژه ها: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد دماوند شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل شورای عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد دکتر طهرانچی شورای عمومی دانشگاه آزاد دماوند