دیدار دبیر تشکیلات اتحادیه و شورای مرکزی تشکل با ریاست واحد

تعداد بازدید:۱۶


در این دیدار پیام مرادی ، دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به توضیح کلی در باره تاریخچه ،فعالیت ها و اهداف اتحادیه پرداختند و دکترمحمودصفری ریاست محترم واحد هم از ضرورت حضور موثردانشجویان و فعالیت آن ها صحبت فرمودند در ضمن در این دیدار به صورت رسمی اعضایشورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند معرفی شدند.

کلید واژه ها: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد دماوند پیام مرادی دکتر محمود صفری شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل