گزارش یکسال عملکرد انجمن

تعداد بازدید:۴۸

-ساخت تیزرحجاب و عفاف به مناسبت این روز
این کلیپ با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و پاس داشت مقام بانوان جامعه در روز 20تیرماه 1398باهمکاری شهرداری و امام جمعه شهر برای اولین بار در شهرستان دماوند از سطح
شهرگیلاوند توسط اعضای این تشکل برگزار شد که در این برنامه به بانوان در سطح شهر، گلدانگلی اهدا شد و ضمن آن مصاحبه وپذیرایی به عمل آمد که در قالب
پویش#حجاب_بالندگی_است فیلم برداری وکلیپی بازمان حدود 3 دقیقه آماده شد.

کلید واژه ها: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند مستقل دماوند تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد