ترم کرونایی نوروز (تـــکنـــو)

شب ششم هفته سوم شروع شد.... نتایج در صفحه مجازی TEKNO.IR@
 • اسمتو بنویس بشناسیمت*
  0
 • 1
 • فامیلیتون چی بود؟؟*
  2
 • شماره تماس*بهتون بگیم برنده شدید :)
  3
 • هنری
  4
 • از ترکیب سه رنگ اصلی(قرمز. آبی. زرد) چه رنگی حاصل میشود؟*
  الف) قهوه ای
  ب) مشکی
  ج) خاکستری
  د) هیچ کدام
  5
 • هوش
  6
 • بعضی از ساکنان این کوی ایرانی هستند . احمد ساکن این کوی است. احمد ایرانی است. اگر جمله سوم نتیجه گیری جمله اول و دوم باشد. این نتیجه گیری ...*
  الف) منطقی است
  ب)بدیهی است
  ج) نادرست است
  د)ممکن است درست باشد
  7
 • پزشکی
  8
 • علامت وجود درد در نوزاد ۱۰ روزه کدام است؟*
  الف) کاهش فشارخون
  ب) سرد شدن پوست
  ج) افزایش عمق تنفس
  د) کاهش درصد اکسیژن
  9
 • حقوقی
  10
 • کدام مورد رابطه معنوی و حقوقی فرد را با کشورش مشخص میکند؟*
  الف_اهلیت تمتع
  ب_اهلیت استیفا
  ج_تابعیت
  د_اقامتگاه
  11
 • ادبی
  12
 • تعداد غزل های نوشته شده توسط شکسپیر چند تاست؟*
  الف) ۱۵۴
  ب)۱۵۶
  ج) ۱۵۰
  د)۱۴۵
  13
 • مذهبی
  14
 • بر اساس آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ سوره بقره تغییر وصیت موصی ( وصیت کننده ) در چه صورت جایز است ؟*
  الف ) ترس از انحراف موصی
  ب ) ترس از گناه موصی
  ج ) تبدیل وصیت
  د ) الف و ب
  15
 • ربان انگلیسی
  16
 • gorgeous به چه معنا می باشد ؟*
  الف) گرجستان
  ب) جدی
  ج) مجلل
  د) ثروتمند
  17